Σταυρούλα
Αντωνοπούλου

Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ειδικών Λοιμώξεων
MYCOLAB - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Αντωνοπούλου Σταυρούλα Ε.)
Λεωφόρος Κηφισίας 354, Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
MYCOLAB - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Αντωνοπούλου Σταυρούλα Ε.) Λεωφόρος Κηφισίας 354, Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook