Αλέξανδρος
Αποστολάκης

Ενδοκρινολόγος
Αποστολάκης Αλέξανδρος Ι.
Κώτσου 39-41, Χαλκίδα, 34132, ΕΥΒΟΙΑΣ
FB Share
Αποστολάκης Αλέξανδρος Ι. Κώτσου 39-41, Χαλκίδα, 34132, ΕΥΒΟΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook