Χουρμούζιος
Αραμπατζής

Ειδικός Καρδιολόγος
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΔΡ MD PhD FESC
Μητροπόλεως 119, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΔΡ MD PhD FESC Μητροπόλεως 119, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Επεμβατικός Καρδιολόγος

Σπουδές:

  Current position2005- Senior Interventional Cardiologist, Interbalkan Medical Center, Thessaloniki, Greece

Education and training

1986-1992        Aristotelian University of Thessaloniki, School of Medicine and Science

1996-1998        Saint Paul, First General Hospital, Thessaloniki, Internal Medicine trainee

1998-2002        George Papanikolaou, General Hospital, Thessaloniki, Cardiology trainee

2000-2002        Aristotelian University of Thessaloniki, Medical Informatics, Master of Science (MSc) in Medical Research and Technology, Summa cum Laude

2002- 2004  Thorax Centre, Rotterdam, Clinical Fellow of Interventional Cardiology, Doctor of Philosophy (PhD) in Interventional Cardiology.

Εμπειρία:

Επεμβατικός καρδιολόγος από το 2002, πρωτοποριακή εργασία με τα στεφανιαία επικαλυμμένα stent, κερκιδική προσπέλαση σε διαγνωστική και επεμβατική πράξη (αγγειοπλαστική)Στεφανιογραφίες >4500Αγγειοπλαστικές >2500

Ακαδημαϊκή Έρευνα:

  Current project Chourmouzios Arampatzis, Eugene P. McFadden, Lampros K. Michalis, Renu Virmani and Patrick W. Serruys

Current Management and Treatment provides a state of the art review of current knowledge to aid specialists, general physicians, and cardiologists in training, in the diagnosis, risk stratification, and management of patients with diverse presentations of coronary atherosclerosis.

Publications  h-index 24  Citations more than 2500

Original Reports (peer reviewed articles)

 1. Arampatzis CA, Ampazidis E, Chourmouzi D, Mpoulogianni G, Lemos PA, Pentousis D, Louridas G, Kontopoulos A, Mpismpos A, Drevelengas A, Sivitanidis E.  Incidence and Predictors of Graft Occlusion Prior to Discharge after Coronary Artery    Bypass Surgery: A Prospective Study Using Dual-Source 64-Slice Computed Tomography. EuroIntervention Journal in press

2.       A prospective, randomized trial of intravascular-ultrasound guided compared to angiography guided stent implantation in complex coronary lesions: the AVIO trial. Chieffo A, Latib A, Caussin C, Presbitero P, Galli S, Menozzi A, Varbella F, Mauri F, Valgimigli M, Arampatzis C, Sabate M, Erglis A, Reimers B, Airoldi F, Laine M, Palop RL, Mikhail G, Maccarthy P, Romeo F, Colombo A. Am Heart J. 2013 Jan;165(1):65-72.

3.       Quantification of scientific output in cardiovascular medicine: a perspective based on global data. Rodriguez-Granillo GA, Rodriguez AE, Bruining N, Milei J, Aoki J, Tsuchida K, Del Valle-Fernández R, Arampatzis CA, Ong AT, Lemos PA, Francisco Ayala F, Garcia-Garcia HM, Saia F, Valgimigli M, Regar E, McFadden E, Biondi Zoccai G, Barbenza E, Schoenhagen P, Serruys PW. EuroIntervention. 2013 Aug 26. doi:pii: 20130130-05. [Epub ahead of print]

 

4.       Thanopoulos BV, Giannakoulas G, Arampatzis CA. Percutaneous pulmonary valve implantation in the native right ventricular outflow tract. Catheter Cardiovasc Interv. 2012 Feb 15;79(3):427-9
 1. Lemos PA, de Feyter PJ, Serruys PW, Saia F, Arampatzis CA, Disco C, Mercado N, Mainar V, Moris C, van den Bos AA, Berghoefer G. Fluvastatin reduces the 4-year cardiac risk in patients with multivessel disease. Int J Cardiol. 2005 Feb 28;98(3):479-486.
 2. van Domburg RT, Lemos PA, Takkenberg JJ, Liu TK, van Herwerden LA, Arampatzis CA, Smits PC, Daemen J, Venema AC, Serruys PW, Bogers AJ. The impact of the introduction of drug-eluting stents on the clinical practice of surgical and percutaneous treatment of coronary artery disease. Eur Heart J. 2005 Apr;26(7):675-81
 3. Mollet NR, Cademartiri F, Krestin GP, McFadden EP, Arampatzis CA, Serruys PW, de Feyter PJ. Improved diagnostic accuracy with 16-row multi-slice computed tomography coronary angiography. J Am Coll Cardiol. 2005 Jan 4;45(1):128-32.
 4. Daemen J, Lemos P, Aoki J, Arampatzis C, Hoye A, McFadden E, Serruys P. Treatment of Coronary Artery Disease in Dialysis Patients with Sirolimus-eluting Stents: 1-year Clinical Follow-up of a Consecutive Series of Cases. J Invasive Cardiol. 2004 Dec;16(12):685-7.
 5. Arampatzis CA, Hoye A, Lemos P, Saia F, Tanabe K, Degertekin M, Sianos G, Smits P, van der Giessen W, McFadden E, van Domburg R, de Feyter P, Serruys PW. Elective sirolimus-eluting stent implantation for multivessel disease involving significant LAD stenosis. One-year clinical outcomes of 99 consecutive patients - The Rotterdam experience. Catheter Cardio Interventions 2004; 63(1): 57-60
 6. Arampatzis CA, Lemos P, Hoye A, Saia F, Tanabe K, Smits P, van der Giessen W, McFadden E, de Feyter P, Serruys PW. Elective sirolimus-eluting stent implantation for left main coronary artery disease-6 month angiographic follow-up and one-year clinical outcome. Catheter Cardio Interventions 2004; 62(3) 92-96
 7. Arampatzis CA, Lemos P, Tanabe K, Hoye A, Degertekin M, Saia F, Lee C, Ruiter A, Sianos G, Smits P, van der Giessen W, de Feyter P, van Domburg R, Serruys PW. Effectiveness of sirolimus-eluting stent implantation for treatment of left main coronary artery disease. American Journal of Cardiology 2003; 92:327-329
 8. Arampatzis CA, Ligthart J, Schaar J, Nieman K, Serruys PW, de Feyter P. Detection of  a coronary vulnerable plaque: a treatment dilemma. Circulation 2003; 108: e34-35
 9. Arampatzis CA, Goedhart D, Saia F, Lemos P, Serruys PW, de Feyter P. Fluvastatin reduces the impact of diabetes on long-term outcome after coronary intervention. A LIPS substudy. American H Journal, 2005 Feb;149(2):329-35.
 10. Lemos P, Arampatzis CA, Hoye A, Daemen J, Saia F, van der Giessen W, McFadden E, Sianos G, Smits P, de Feyter P, Hofma S, van Domburg R, Serruys PW. Impact of baseline renal function on mortality after percutaneous coronary intervention with sirolimus-eluting stents or bare metal stents. Am J Cardiol. 2005 Jan 15;95(2):167-72.
 11. Lemos P, Arampatzis CA, Saia F, Hoye A, Degertekin M, Tanabe K, Lee C, Cummins P, Smits P, McFadden E, Sianos G, de Feyter P, van der Giessen W, van Domburg R, Serruys PW. Treatment of very small vessels with 2.25mm diameter sirolimus eluting stents from the RESEARCH registry. Am J Cardiol 2004;93:633-6.
 12. Degertekin M, Arampatzis CA, Lemos P, Saia F, Hoye  A, Daemen J, Tanabe K, Lee C, Hofma S, Sianos G, McFadden E, van der Giessen W, Smits P, de Feyter P, van Domburg R, Serruys PW. Very long sirolimus-eluting stent implantation for de novo coronary lesions. Am J Cardiol 2004;93:826-9.
 13. Lemos P, van Mieghem C, Arampatzis CA, Hoye A, Ong A, McFadden E, Sianos G, Hofma S, Smits P, van der Giessen W, de Feyter P, van Domburg R, Serruys PW. Post-Sirolimus eluting stent restenosis treated with repeat percutaneous intervention: Late angiographic and clinical outcomes. Circulation. 2004 Jun 1;109(21):2500-2. Epub 2004 May 17
 14. Saia F, Lemos P, Arampatzis CA, Hoye A, McFadden E, Sianos G, Smits P, van der Giessen W, de Feyter P, van Domburg R, Serruys PW. Clinical and angiographic outcomes after over-dilatation of undersized sirolimus-eluting stents with largely oversized balloons. An observational study. Catheter Cardiovascular Interventions 2004;61(4) 455-460.
 15. Saia F, Lemos P, Arampatzis CA, Hoye A, Degertekin M, Tanabe K, Lee C, Sianos G, Smits P, van der Giessen W, de Feyter P, Serruys PW. Routine sirolimus-eluting stent implantation for unselected in-stent restenosis: Insights from The Rapamycin Eluting Stent Evaluated At Rotterdam Cardiology Hospital (RESEARCH) registry. Heart 2004; 90 (10): 1183-8.
 16. Aoki J, Ong A, Arampatzis CA, Vijaykumar M, Rodriguez Granillo G, Disco C, Serruys PW. Three year clinical outcome after coronary stenting or coronary artery bypass grafting in patients with multivessel disease involving proximal left anterior descending lesions- A subanalysis of the ARTS trial. Am J Cardiol. 2004 Sep 1;94(5):627-31.
 17. Hoye A, Lemos P, Arampatzis CA, Saia F, Tanabe K, Degertekin M, Daemen J, Smits P, McFadden E, Sianos G, de Feyter P, van der Giessen W, Hofma S, van Domburg R, Serruys PW. Sirolimus-eluting stent implantation for lesions with<50% diameter stenosis: implications for plaque stabilization. Am J Cardiol. 2004 Jul 1;94(1):112-4
 18. Hoye A, Lemos P, Arampatzis CA, Saia F, Tanabe K, Degertekin M, Hofma S, McFadden E, Sianos G, Smits P, van der Giessen W, de Feyter P, van Domburg R, Serruys PW. Effectiveness of the sirolimus-eluting stent in the treatment of saphenous vein graft disease. Results of the RESEARCH (The Rapamycin Eluting Stent Evaluated At Rotterdam Cardiology Hospital) registry. J Invasive Cardiol. 2004 May;16(5):230-3.
 19. Hoye A, Lemos P, Arampatzis CA, Saia F, Tanabe K, Degertekin M, Hofma S, McFadden E, Sianos G, Smits P, van der Giessen W, de Feyter P, van Domburg R, Serruys PW. Effectiveness of the sirolimus-eluting stent in the treatment of patients with prior history of coronary artery bypass graft surgery. Coron Artery Dis. 2004 May;15(3):171-5.
 20. Lemos P, Hoye A, Goedhart D, Arampatzis CA, Saia F, van der Giessen W, McFadden E, Sianos G, Smits P, Hofma S, de Feyter P, van Domburg R, Serruys PW. Clinical, Angiographic, and Procedural predictors of angiographic restenosis after sirolimus-eluting stent implantation in complex patients – An evaluation from the RESEARCH registry. Circulation 2004;109:1366-70
 21. de Feyter P, Mollet N, Nieman K, Arampatzis CA, Cademartiri F, Pattynama P, Serruys PW. Noninvasive visualisation of coronary atherosclerosis with multislice computed tomography. Cardiovasc Radiat Med. 2004 Jan-Mar;5(1):49-56.  
 22. Lemos P, Saia F, Ligthart J, Arampatzis CA, Sianos G, Tanabe K, Hoye A, Degertekin M, Daemen J, McFadden E, Hofma S, Smits P, de Feyter P, van der Giessen W, van Domburg R, Serruys PW. Coronary restenosis after sirolimus-eluting stent implantation: Morphological description and mechanistic analysis from a consecutive series of cases. Circulation 2003; 108:257-260
 23. Daemen J, Lemos P, Aoki J, Arampatzis C, Hoye A, McFadden E, Serruys P. Treatment of coronary artery disease in dialysis patients with sirolimus-eluting stents: 1-year clinical follow-up of a consecutive series of cases. J Invasive Cardiol. 2004 Dec;16(12):685-7.
 24. Saia F, Lemos P, Lee C, Arampatzis CA, Hoye A, Degertekin M, Tanabe K, Sianos G, Smits P, McFadden E, Hofma S, van der Giessen W, de Feyter P, van Domburg R, Serruys PW. Sirolimus - eluting stent implantation in ST- elevation acute myocardial infarction. A clinical and angiographic study. Circulation 2003; 108:1927-1929
 25. Degertekin M, Saia F, Lemos PA, Arampatzis CA, Serruys PW. Sirolimus-eluting stents for the treatment of in-stent restenosis. Minerva Cardioangiol. 2003 Sep;51(5):475-84
 26. Lemos P, de Feyter P, Serruys PW, Saia F, Arampatzis CA, Disco C, Mercado N, Mainar V, Morís C, van den Bos A, Berghoefer G. Fluvastatin reduces the 4-year cardiac risk in patients with multivessel disease. Int J Cardiol. 2005 Feb 28;98(3):479-86.
 27. Tanabe K, Hoye A, Lemos PA, Aoki J, Arampatzis CA, Saia F, Lee Ch, Degertekin M, Sianos G, Smits PC, van der Giessen WJ, de Feyter P, van Domburg R, Serruys PW. Restenosis rates following bifurcation stenting with sirolimus-eluting stent for de novo narrowing. Am J Cardiol. 2004 Jul 1;94(1):115-8.
 28. Saia F, Lemos PA, Hoye A, Sianos G, Arampatzis CA, de Feyter PJ, van der Giessen WJ, Smits PC, van Domburg RT, Serruys PW. Clinical outcomes for sirolimus-eluting stent implantation and vascular brachytherapy for the treatment of in-stent restenosis. Catheter Cardiovasc Interv. 2004 Jul;62(3):283-8.
 29. Lemos P, Serruys PW, van Domburg R, Saia F, Arampatzis CA, Hoye A, Degertekin M, Tanabe K, Daemen J, Liu T, McFadden E, Sianos G, Hofma S, Smits P, van der Giessen W, de Feyter P. Unrestricted utilization of sirolimus-eluting stents compared to conventional bare stent implantation in the “real world”. A study of 1200 patients from The Rapamycin Eluting Stent Evaluated At Rotterdam Cardiology Hospital (RESEARCH) registry. Circulation 2004; 109:190-5.
 30. Saia F, Lemos P, Sianos G, Degertekin M, Lee C, Arampatzis CA, Hoye A, Tanabe K, Regar E, van der Giessen W, Smits P, de Feyter P, Ligthart J, van Domburg R, Serruys PW. Effectiveness of sirolimus-eluting stent implantation for recurrent in-stent restenosis after brachytherapy. American Journal of Cardiology 2003; 92:200-203
 31. Lemos P, Lee C, Degertekin M, Saia F, Tanabe K, Arampatzis CA, Hoye A, van Drunen M, Sianos G, Smits P, de Feyter P, van der Giessen W, van Domburg R, Serruys PW. Early outcome after sirolimus-eluting stent implantation in patients with acute coronary syndromes-Insights from The Rapamycin Eluting Stent Evaluated At Rotterdam Cardiology Hospital (RESEARCH) registry. J Am Coll Cardiol 2003;41:2093-2099
 32. Saia F, de Feyter P, Serruys PW, Lemos P, Arampatzis CA, Hendrickx G, Delarche N, Goedhart D, Lesaffre E, Branzi A, for the Lescol Intervention Prevention Study (LIPS) Investigators. Effect of fluvastatin on long-term outcome after coronary revascularization with stent implantation. Am J Cardiol. 2004 Jan 1;93(1):92-5
 33. Lemos P, Saia F, Hofma S, Daemen J, Ong A, Arampatzis CA, Hoye A, McFadden E, Sianos G, Smits P, van der Giessen W, de Feyter P, van Domburg R, Serruys PW. Short- and Long-Term Clinical Benefit of Sirolimus-Eluting Stents Compared to Conventional Bare Stents for Patients With Acute Myocardial Infarction JACC 2004;43:704-8
 34. Hoye A, Tanabe K, Lemos P, Aoki J, Saia F, Arampatzis CA, Degertekin M, Hofma S, Sianos G, McFadden E, van der Giessen W, Smits P, de Feyter P, van Domburg, Serruys PW. Low restenosis following the use of sirolimus-eluting stents in the treatment of chronic total occlusions.  J Am Coll Cardiol. 2004 Jun 2;43(11):1954-8
 35. de Feyter P, Serruys PW, Nieman K, Mollet N, Cademartiri F, van Geuns RJ, Slager C, van der Steen A.F.W, Krams R, Schaar J, Wielopolski P, Pattynama P.M.T, Arampatzis CA, van der Lugt A, Regar E, Ligthart J, Smits P. Imaging of coronary atherosclerosis and identification of the vulnerable plaque. Netherlands Heart Journal, 11;9:347-358
 36. Lemos P, Serruys PW, de Feyter P, Mercado N, Goedhart D, Saia F, Arampatzis CA, Soares P, Ciccone M, Arquati M, Cortellaro M, Rutsch W, Legrand W. Long term fluvastatin abolishes the hazardous effect of renal impairment on 4-year atherosclerotic outcomes - A LIPS substudy. Am J Cardiol. 2005 Feb 15;95(4):445-51.
 37. Regar E, Lemos PA, Saia F, Degertekin M, Tanabe K, Lee CH, Arampatzis CA, Hoye A, Sianos G, de Feyter P, van der Giessen WJ, Smits PC, van Domburg RT, Serruys PW. Incidence of thrombotic stent occlusion during the first three months after sirolimus-eluting stent implantation in 500 consecutive patients. Am J Cardiol. 2004 May 15;93(10):1271-5. 
 38. Hatzinikolaou H, Arampatzis CA, Tsevekidis H, Koutsibanis G, Katsaris G, Hatseras D. Left atrial recordings during AV nodal reentrant tachycardia. Europace 2001, The European Working Groups on cardiac pacing and arrhythmias.

 

 

Book Chapters
 1. Arampatzis CA, Smits P, van der Giessen W, Geuns R, Poldermans D, de Feyter P,  McFadden E, Serruys PW. Cell transplantation for myocardial repair. Current perspectives, clinical applications, and future directions. In Marco J, Serruys PW, Biamino G, Fajadet J, de Feyter P, Morice MC (Eds): The Paris course on revascularization. Paris: Europa edition. 2004.
 2. Arampatzis CA, McFadden E, Sianos G, Saia F, Smits P, van der Giessen W, de Feyter P, Serruys PW. Non-balloon technology in the DES era. (Rotablator, Atherectomy, Thrombectomy). In Marco J, Serruys PW, Biamino G, Fajadet J, de Feyter P, Morice MC (Eds): The Paris course on revascularization. Paris: Europa edition. 2004.
 3. J.A. Shaar, A.F.W. van der Steen, C.A. Arampatzis, R. Krams, C.J.Slager, A.G. ten Have, S.W. van de Poll, F.J.Gijsen, J.J. Wentzel, P.J de Feyter. Diagnosis of vulnerable plaques in the cardiac catheterization laboratory. In Y. Saijo, A.F.W. van der Steen (Eds): Vascular Ultrasound. Springer-Verlag Tokyo 2003
 4. C. A. Arampatzis, I. Kanonidis, PW Serruys Immunoallergic syndromes in interventional cardiology. In Lemos, Martinez, Ong, Serruys (Eds): Common Clinical Dilemmas in Percutaneous Coronary Interventions. 2007 Informa UK Ltd
 5. C. A. Arampatzis, V Voudris Coronary Anomalies and Fistulae. An overview of important entities. In Lemos, Schoenhagen and Alexandra Lansky. Diagnostic methods in the catheterization laboratory: a practical approach for specific clinical situations. 2010 Informa UK Ltd

 

 

Assessment reports

1.       Arampatzis CA. Molecular strategies for restenosis. Aristotelian University of Thessaloniki, department of medical informatics.

 

Ξένες γλώσσες:

English Dutch proficiency level

Μέλος Συλλόγων:

KNMG-full registration

BIG register

Hellenic National Society of Cardiologists

Fellow of the European Society of Cardiology (FESC)

Fellow of European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (FEAPCI)

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Συνεργασία με νοσοκομεία:

Ιατρικό Διαβαλκανικό

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

 • Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα, συνεχής καταγραφή καρδιακού ρυθμού (Holter ρυθμού), 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης, (Holter πίεσης), υπερηχογράφημα καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης.
 • Στεφανιογραφία, αγγειοπλαστική (συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου)
 • Εξειδικευμένος στην πρόληψη και αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου.

Έξτρα παροχές:

Διενέργεια στεφανιογραφιών αγγειοπλαστικών στο Ιατρικό Διαβαλκανικό

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:18:00μμ - 21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook