Μαρία
Αρκουμάνη

Δεν Υπάρχουν Δεδομένα
Αρκουμάνη Μαρία Π.
Καραμανλή Κωνσταντίνου 56, Λευκώνας, 62500, ΣΕΡΡΩΝ
FB Share
Αρκουμάνη Μαρία Π. Καραμανλή Κωνσταντίνου 56, Λευκώνας, 62500, ΣΕΡΡΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:07:00πμ -14:00μμ, Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη:18:00μμ -20:00μμ και Σάββατο:08:00πμ- 12:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook