Φώτης
Αρχοντοβασίλης

Γενική - Λαπαροσκοπική & Ρομποτική Χειρουργική
ΑΡΧΟΝΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
Πυθαγόρα 7, 5ος όροφος, έναντι Metropolitan General, Χολαργός, 15562, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΑΡΧΟΝΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Πυθαγόρα 7, 5ος όροφος, έναντι Metropolitan General, Χολαργός, 15562, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook