Δημήτριος
Αθανασιάς

Επεμβατικός Καρδιολόγος
Αθανασιάς Δημήτριος Α.
Βασιλίσσης Σοφίας 110, Ισόγειο, Αθήνα, 11527, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Αθανασιάς Δημήτριος Α. Βασιλίσσης Σοφίας 110, Ισόγειο, Αθήνα, 11527, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook