Χρήστος
Αθανασίου

Καρδιολόγος
Αθανασίου Χρήστος Κ.
Ηλιοδώρου 10, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
FB Share
Αθανασίου Χρήστος Κ. Ηλιοδώρου 10, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:09:00πμ -13:00μμ και 18:00μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook