Γεωργία
Αθανασοπούλου

Διαγνωστικό Κέντρο
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΕ
Σουρλατζή Κωνσταντίνου 10 & Παπανικολάου Δημητρίου, Κορωπί, 19400, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΕ Σουρλατζή Κωνσταντίνου 10 & Παπανικολάου Δημητρίου, Κορωπί, 19400, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

12:00-8:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook