Σωτήριος
Ατσοπάρδης

Φυσίατρος
Ατσοπάρδης Σωτήριος Ι.
Νεοφύτου 58 & Κουκούλη, Χαλκίδα, 34132, ΕΥΒΟΙΑΣ
FB Share
Ατσοπάρδης Σωτήριος Ι. Νεοφύτου 58 & Κουκούλη, Χαλκίδα, 34132, ΕΥΒΟΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: -,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook