Γιώργος
Ατζεμιδάκης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
ΑΤΖΕΜΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Λουίζης Ριανκούρ 54, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11523, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΑΤΖΕΜΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Λουίζης Ριανκούρ 54, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11523, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • Παθήσεις νεφρών, ουροδόχου κύστης, προστάτη, έξω γεννητικών οργάνων, (λιθίαση ουροποιητικού, υπερπλασία προστάτη, λοιμώξεις κ.ά.), διάγνωση, θεραπεία.
  • Εύκαμπτη κυστεοσκόπηση.
  • Υπέρηχος νεφρών, ουροδόχου κύστης, προστάτη
  • Διορθικός υπέρηχος προστάτη.
  • Διορθική βιοψία προστάτη.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook