Ελένη
Βαλκανού

Πνευμονολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός
ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ MD MSC
Ελευθερίου Βενιζέλου 14-16, έναντι Αγίας Βαρβάρας, Αργυρούπολη, 16452, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ MD MSC Ελευθερίου Βενιζέλου 14-16, έναντι Αγίας Βαρβάρας, Αργυρούπολη, 16452, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Σπουδές:

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Επιμελήτρια της Πνευμονολογικής Κλινικής 251 Γ. Ν. Α, με ιδιαίτερη εμπειρία σε υπηρεσίες για διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των αναπνευστικών παθήσεων, όπως λοιμώξεις του αναπνευστικού (βρογχίτιδα, πνευμονία), άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), συνδρόμου απνοιών στον ύπνο και διάμεσες πνευμονοπάθειες.Διαθέτει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό στην ογκολογία θώρακος, και ειδικεύτηκε στην Α’ Παν/κή Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου ¨ΣΩΤΗΡΙΑ΄’.

Πτυχίο Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Υποψήφια Διδάκτωρ, με θέμα «Η επίδραση της βρογχοσκοπικής μείωσης του πνευμονικού όγκου σε εμφυσηματικούς ασθενείς».

Μεταπτυχιακό στην Ογκολογία Θώρακος

Πιστοποίηση Prehospital Trauma Life Support, Advanced Trauma Life Support, Βασικής και Προχωρημένης Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Πτυχίο Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής

Εμπειρία:

Επιμελήτρια Πνευμονολογικής Κλινικής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ειδικότητα στην Πνευμονολογία, Α’ Παν/κή Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α ‘Η ΣΩΤΗΡΙΑ΄

Μέλος Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρίας & Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ενεργή συμμετοχή σε ελληνικά και ξένα συνέδρια

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • ◦Ιδιαίτερη εμπειρία σε υπηρεσίες για διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των αναπνευστικών παθήσεων, όπως λοιμώξεις του αναπνευστικού (βρογχίτιδα, πνευμονία), άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), συνδρόμου απνοιών στον ύπνο και διάμεσες πνευμονοπάθειες.
  • ◦Διατηρεί σύγχρονο ιατρείο στην Αργυρούπολη, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής (σπιρομέτρηση) και νυχτερινή οξυμετρία.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:18:00μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook