Καλλιόπη
Βαρδάκα

Διαιτολόγος
Βαρδάκα Καλλιόπη Δ.
Κυψέλης 7, Κηφισιά, 14562, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Βαρδάκα Καλλιόπη Δ. Κυψέλης 7, Κηφισιά, 14562, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook