Βασίλειος
Βασιλειάδης

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Βασιλειάδης Βασίλειος Σ.
Εγνατία 116, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Βασιλειάδης Βασίλειος Σ. Εγνατία 116, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Χειρούργος Οφθαλμίατρος


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook