Σοφία
Βασιλείου

Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος
Βασιλείου Σοφία Κ.
Ηρακλείτου 155-157, Χαλάνδρι - Πάτημα, 15238, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Βασιλείου Σοφία Κ. Ηρακλείτου 155-157, Χαλάνδρι - Πάτημα, 15238, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook