Παναγιώτης
Βασιλικός

Κλινικός Ψυχολόγος M.Sc - Οικογενειακός Σύμβουλος, M.MFT Συμβουλευτική Γονέων - Αντιμετώπιση Κατάθλιψης - Κρίσεων Πανικού - Εξαρτήσεων - Φοβιών Άγχους - Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών - Προβλημάτων Σχέσεων - Συστημική Ψυχοθεραπεία - Οικογενειακή Θεραπεία
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γούναρη Δ. 84, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γούναρη Δ. 84, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook