Δημήτριος
Βιδάκης

Παιδίατρος
Βιδάκης Δημήτριος Γ.
Δασκαλάκη Χαρίκλειας 17, Ρέθυμνο, 74132, ΡΕΘΥΜΝΟΥ
FB Share
Βιδάκης Δημήτριος Γ. Δασκαλάκη Χαρίκλειας 17, Ρέθυμνο, 74132, ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook