Στυλιανός
Βλαζάκης

Χειρουργός Παιδιών
Βλαζάκης Στυλιανός Σ.
Πορταλίου Μάρκου 7, Ρέθυμνο - Καλλιθέα, 74133, ΡΕΘΥΜΝΟΥ
FB Share
Βλαζάκης Στυλιανός Σ. Πορταλίου Μάρκου 7, Ρέθυμνο - Καλλιθέα, 74133, ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook