Γεώργιος
Βογιατζής

Καρδιολόγος
Βογιατζής Γεώργιος Ε.
Επιδαύρου 54, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Βογιατζής Γεώργιος Ε. Επιδαύρου 54, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 30 ευρώ
Προσωπικό μήνυμα
Γιώργος Βογιατζής Ειδικός καρδιολόγος, Πτυχιούχος Αθηνών με ιδιαίτερη εμπειρία στη διαθωρακική υπερηχοκαρδιογραφία(2D, Doppler, TDI, contast echo) και διοισοφάγεια υπερηχοκαρδιογραφία. Γνώση της τρέχουσας καρδιολογίας με παρακολούθηση των εξελίξεων στον χώρο της καρδιολογίας όσον αφορά τις νέες τεχνικές διάγνωσης και θεραπείας.Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πιο συχνή αιτία πρώιμης νοσηρότητας, αναπηρίας και θνητότητας. Η εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την φύση των καρδιαγγειακών παθήσεων και την πρόληψη αυτών μέσω της επαφής με τον προσωπικό ιατρό-καρδιολόγο αποτελεί εγγύηση καλύτερης ποιότητας ζωής και μακροζωίας. Κατάλληλη πρωτογενής πρόληψη με αλλαγή στάσης ζωής, έλεγχος σωματικού βάρους, ρύθμιση αρτηριακής πίεσης, ρύθμιση λιπιδίων και σακχάρου, διακοπή καπνίσματος,αντιμετώπιση ψυχικού στρες, καθώς και δευτερογενής πρόληψη με τακτική παρακολούθηση και θεραπεία της κύριας νόσου, ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο καρδιαγγειακού συμβάματος και μειώνουν τις επιπλοκές και τις υποτροπές των παθήσεων της καρδιάς. Απαραίτητη γι΄αυτά η συνεργασία και η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης, καρδιολόγου και ασθενή. Παρέχεται και κατ΄οίκον επίσκεψη.

Συνεργασία με νοσοκομεία:

Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα :17:30 - 21:00 Τρίτη :17:30 - 21:00 Πέμπτη :17:30 - 21:00 Παρασκευή :17:30 - 21:00


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook