Ναταλία
Βορόνοβα

Χειρουργός Οδοντίατρος
Βορόνοβα Ναταλία I.
Δημοφώντος 2Α, Αθήνα, 11854, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Βορόνοβα Ναταλία I. Δημοφώντος 2Α, Αθήνα, 11854, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Κυριακή:10:00πμ -14:00μμ και 17:00μμ -21:00μμ.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook