Χρυσόστομος
Βουδαλικάκης

Ουρολόγος
Βουδαλικάκης Χρυσόστομος Ι.
Λεωφόρος 14ης Μαΐου 1, Αλεξανδρούπολη, 68100, ΕΒΡΟΥ
FB Share
Βουδαλικάκης Χρυσόστομος Ι. Λεωφόρος 14ης Μαΐου 1, Αλεξανδρούπολη, 68100, ΕΒΡΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook