Βαρβάρα
Βουρβουτσιώτου

Φυσίατρος
Βουρβουτσιώτου Βαρβάρα Θ.
Κολιάτσου 93, Κόρινθος, 20131, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Βουρβουτσιώτου Βαρβάρα Θ. Κολιάτσου 93, Κόρινθος, 20131, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 13.30 Τρίτη και Πέμπτη 17:00 - 20:00


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook