Μαρίνα
Βουρεξάκη

Οφθαλμίατρος
Βουρεξάκη Μαρίνα Ε.
Φορμίωνος 36, Αθήνα - Παγκράτι, 11634, ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Βουρεξάκη Μαρίνα Ε. Φορμίωνος 36, Αθήνα - Παγκράτι, 11634, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook