Αναστάσιος
Βράνος

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Βράνος Αναστάσιος Η.
Κλεισόβης 26, Πειραιάς, 18539, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Βράνος Αναστάσιος Η. Κλεισόβης 26, Πειραιάς, 18539, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Πέμπτη:18:00μμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook