Γρηγόριος
Δάγλας

Ειδικός Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Δάγλας Γρηγόριος Κ.
Μούσκου Χ. 3, Ζωγράφος - Άνω Ιλίσια, 15771, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Δάγλας Γρηγόριος Κ. Μούσκου Χ. 3, Ζωγράφος - Άνω Ιλίσια, 15771, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook