Βασιλική
Δαλακλίδου

Ειδικός Παθολόγος - Σύμβαση Με Το Υπουργείο Μεταφορών Για Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας
ΔΑΛΑΚΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βρυαξίδος 12, Αθήνα - Παγκράτι, 11635, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΔΑΛΑΚΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Βρυαξίδος 12, Αθήνα - Παγκράτι, 11635, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά : 9:30πμ-13:30μμ και Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή:16:00μμ -18:00μμ

Τιμοκατάλογος:

Συνταγογράφηση 10€, κλινική εξέταση 30€


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook