Βασίλειος
Δανιάς

Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Δανιάς Βασίλειος Κ.
Λεωφόρος Σαρωνίδας 38, Έναντι Τράπεζας Eurobank, Σαρωνίδα, 19013, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Δανιάς Βασίλειος Κ. Λεωφόρος Σαρωνίδας 38, Έναντι Τράπεζας Eurobank, Σαρωνίδα, 19013, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:09:30πμ -13:30μμ και Τρίτη&Παρασκευή:17:30μμ -19:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook