Χριστίνα
Δασκαλάκη

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Δασκαλάκη Χριστίνα Α.
Δικαιοσύνης 25, Ηράκλειο, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
FB Share
Δασκαλάκη Χριστίνα Α. Δικαιοσύνης 25, Ηράκλειο, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook