Εμμανουήλ
Δασκαλάκης

Πλαστικός Χειρουργός
Δασκαλάκης Εμμανουήλ Γ.
25ης Αυγούστου 41, Ηράκλειο, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
FB Share
Δασκαλάκης Εμμανουήλ Γ. 25ης Αυγούστου 41, Ηράκλειο, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook