Φωτεινή
Δεμπεγιώτη

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Δεμπεγιώτη Φωτεινή Χ.
Κουμάντου Χ. 8, Καλαμάτα, 24100, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
FB Share
Δεμπεγιώτη Φωτεινή Χ. Κουμάντου Χ. 8, Καλαμάτα, 24100, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook