Φωτεινή
Δεμπεγιώτη

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Δεμπεγιώτη Φωτεινή Χ.
Αναγνωσταρά 28, 5ος Όροφος, Καλαμάτα, 24133, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
FB Share
Δεμπεγιώτη Φωτεινή Χ. Αναγνωσταρά 28, 5ος Όροφος, Καλαμάτα, 24133, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook