Γεώργιος
Διαμαντόπουλος

Ειδικός Καρδιολόγος – Πλήρης κατ΄ οίκον Καρδιολογικός Έλεγχος & Παρακολούθηση
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καποδιστρίου 112, Ιτέα Φωκίδας, 33200, ΦΩΚΙΔΑΣ
FB Share
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καποδιστρίου 112, Ιτέα Φωκίδας, 33200, ΦΩΚΙΔΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • ◦Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος
  • ◦Τεστ κοπώσεως
  • ◦Triplex καρδιάς
  • ◦Holter ρυθμού
  • ◦Holter πιέσεως
  • ◦Ηλεκτροκαρδιογράφημα


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook