Ντάρια
Δίγκλη - Γερανίου

Παιδίατρος
Δίγκλη - Γερανίου Ντάρια Π.
Πατησίων 360, Αθήνα, 10431, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Δίγκλη - Γερανίου Ντάρια Π. Πατησίων 360, Αθήνα, 10431, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook