Κωνσταντίνος
Δημακόπουλος

Γαστρεντερολόγος
Δημακόπουλος Κωνσταντίνος Α.
Βασιλίσσης Όλγας 173, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Δημακόπουλος Κωνσταντίνος Α. Βασιλίσσης Όλγας 173, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook