Γεώργιος
Δημητριάδης

Ρευματολόγος
Δημητριάδης Γεώργιος Π.
Κουγιουμτζίδη 1, Γιαννιτσά, 58100, ΠΕΛΛΑΣ
FB Share
Δημητριάδης Γεώργιος Π. Κουγιουμτζίδη 1, Γιαννιτσά, 58100, ΠΕΛΛΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook