Βασιλική
Δήμου

Γαστρεντερολόγος
Δήμου Βασιλική Κ.
Μανωλοπούλου 73, Πύργος Ηλείας, 27100, ΗΛΕΙΑΣ
FB Share
Δήμου Βασιλική Κ. Μανωλοπούλου 73, Πύργος Ηλείας, 27100, ΗΛΕΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook