Αθανασία
Δίπλα

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Δίπλα Αθανασία Β.
Βοιωτίας 13 & Θεσσαλονίκης, Έναντι Αστυνομικού Τμήματος, Γέρακας, 15344, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Δίπλα Αθανασία Β. Βοιωτίας 13 & Θεσσαλονίκης, Έναντι Αστυνομικού Τμήματος, Γέρακας, 15344, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 40 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή: 17:00μμ -20:30μμ εκτός Τετάρτης και Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή:10:00πμ -12:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook