Γεώργιος
Δότης

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Δότης Γεώργιος
Σούτσου Δ. 1, Αθήνα - Πλατεία Μαβίλη, 11521, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Δότης Γεώργιος Σούτσου Δ. 1, Αθήνα - Πλατεία Μαβίλη, 11521, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook