Νικόλαος
Δουβλέτης

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Δουβλέτης Νικόλαος Γ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 75, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ
FB Share
Δουβλέτης Νικόλαος Γ. Βενιζέλου Ελευθερίου 75, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook