Σπυρίδων
Δραγομάνοβιτς

Καρδιολόγος
Δραγομάνοβιτς Σπυρίδων
Ηλείας 8-12, Εντός Διαγνωστικού Κέντρου Mediterraneo Hospital, Γλυφάδα, 16675, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Δραγομάνοβιτς Σπυρίδων Ηλείας 8-12, Εντός Διαγνωστικού Κέντρου Mediterraneo Hospital, Γλυφάδα, 16675, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook