Κωνσταντίνος
Δρακάτος

Νευρολόγος
Δρακάτος Κωνσταντίνος Π.
Βασιλίσσης Σοφίας 98Α, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11521, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Δρακάτος Κωνσταντίνος Π. Βασιλίσσης Σοφίας 98Α, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11521, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook