Δημήτριος
Δρακόπουλος

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Λ. Λαυρίου 23, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. Λαυρίου 23, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook