Σοφία
Δρόσου

Στήριξη στο Παιδί & στην Οικογένεια - Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης
ΔΡΟΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
Λ. Θρακομακεδόνων 130, Αχαρνές, 13679, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΔΡΟΣΟΥ ΣΟΦΙΑ Λ. Θρακομακεδόνων 130, Αχαρνές, 13679, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook