Δημήτριος
Εργελετζής

Πρότυπο Κέντρο Σπονδυλικής Στήλης και Αποκατάστασης Ορθοπαιδικών Παθήσεων
PHYSIO MEDICUS ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Εργελετζής Δημήτριος Δ.)
Αλωπεκής 46, 2ος Όροφος, Αθήνα - Κολωνάκι, 10676, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
PHYSIO MEDICUS ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Εργελετζής Δημήτριος Δ.) Αλωπεκής 46, 2ος Όροφος, Αθήνα - Κολωνάκι, 10676, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook