ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος Με Σύμβαση Με ΕΟΠΥΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αριστοτέλους 3, Ταξιάρχες, Σέρρες, 62122, ΣΕΡΡΩΝ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Αριστοτέλους 3, Ταξιάρχες, Σέρρες, 62122, ΣΕΡΡΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 5 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 5 ευρώ

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα εως Παρασκευή 7:00πμ εως 14:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook