Κωνσταντίνα
Φαρμάκη Μαδίκα

Παιδίατρος
Φαρμάκη - Μαδίκα Κωνσταντίνα Ι.
Ωριγένους 2, Κοζάνη, 50132, ΚΟΖΑΝΗΣ
FB Share
Φαρμάκη - Μαδίκα Κωνσταντίνα Ι. Ωριγένους 2, Κοζάνη, 50132, ΚΟΖΑΝΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook