Σπυρίδων
Φίλης

Γαστρεντερολόγος
Φίλης Σπυρίδων Α.
23ης Φεβρουαρίου 15, Ηγουμενίτσα, 46100, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
FB Share
Φίλης Σπυρίδων Α. 23ης Φεβρουαρίου 15, Ηγουμενίτσα, 46100, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook