Μαρία
Φλαμουρίδου

Ειδικός Νευρολόγος
Φλαμουρίδου Μαρία Δ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 5ος Όροφος, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ
FB Share
Φλαμουρίδου Μαρία Δ. Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 5ος Όροφος, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Πέμπτη:08:30πμ -13:30μμ , Παρασκευή:08:30πμ -13:00μμ Και Τρίτη&Πέμπτη:18:00μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook