Άννα
Φραγκουλίδη

Παιδίατρος
Φραγκουλίδη Άννα Λ.
Καραϊσκάκη 36, Συκιές, 56626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Φραγκουλίδη Άννα Λ. Καραϊσκάκη 36, Συκιές, 56626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 40 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook