Σταύρος
Γαβριλιάδης

Αλλεργιολόγος - Κλινικός Ανοσολόγος
Γαβριλιάδης Σταύρος Χ.
Κυδωνιών 30, Νέα Σμύρνη, 17121, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Γαβριλιάδης Σταύρος Χ. Κυδωνιών 30, Νέα Σμύρνη, 17121, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook