Σπυρίδων
Γαρζώνης

Διαβητολόγος
Γαρζώνης Σπυρίδων Π.
Φανερωμένης 5, Χολαργός, 15561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Γαρζώνης Σπυρίδων Π. Φανερωμένης 5, Χολαργός, 15561, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 50 ευρώ
Προσωπικό μήνυμα
Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη και το Διαβητικό Πόδι

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Διαβητικό πόδι


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook