Δήμητρα
Γεωργάκη - Τεγά

Φυσίατρος
Γεωργάκη - Τεγά Δήμητρα Κ.
Σεβαστουπόλεως 136, Αθήνα - Ελληνορώσων, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Γεωργάκη - Τεγά Δήμητρα Κ. Σεβαστουπόλεως 136, Αθήνα - Ελληνορώσων, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook